Gounod | Romeo et Juliette | Juliette

Gounod | Romeo et Juliette | Juliette

Romeo a Julie (v originále Roméo et Juliette) je název opery Charlese Gounoda z roku 1867. Autory libreta jsou Jules Barbier a Michel Carré na motivy stejnojmenné divadelní hry Williama Shakespeara.

Hlavní postavy

  • Julie (soprán)
  • Capulet, její otec (bas)
  • Tybalt, jeho synovec (tenor)
  • Romeo (tenor)
  • Mercutio, jeho přítel (baryton)
  • bratr Lorenzo, františkán (bas)

Obsah

Romeo a Julie je velká opera o pěti dějstvích. Její děj se odehrává ve Veroně ve 14. století.

První dějství

Na maškarní bál pořádaný v domě šlechtického rodu Capuletů u příležitosti narozenin Julie se vloudí i Romeo a Mercutio – dva členové rodu Monteků, který je s Capulety znepřátelen. Romeo se na první pohled zamiluje do Julie, ona do něj ostatně také.

Romea poznáná Juliin bratranec Tybalt a málem dochází k bitce, kterou však zažehnává hostitel a hlava rodu Capuletů – Juliin otec.

Druhé dějství

Romeo, skrytý v Capuletově zahradě, vyznává Julii lásku. Navzdory pronásledování ze strany Capuletů se Romeovi podaří dohodnout s Julií na tajném sňatku.

Třetí dějství

Romeo a Julie jsou tajně oddáni františkánským mnichem Lorenzem, který doufá, že sňatek usmíří znepřátelené rody.

Brzy na to ale dochází k vyostření konfliktu – dojde k souboji mezi Mercutiem a Tybaltem. Romeo se marně snaží zabránit boji, ve kterém Mercutio nakonec umírá. Romea přítelova smrt rozčílí, sám se dává do boje s Tybaltem a zabíjí ho. Jako trest dostává Romeo jeden den na opuštění města.

Čtvrté dějství

Romeo před odchodem do vyhnanství stráví noc u Julie, nad ránem se s ní loučí a odchází do vyhnanství.

Julie má být podle posledního Tybaltova přání provdána za jeho přítele Parida. Prosí o pomoc bratra Lorenza a ten jí dává kapky navozující stav strnutí podobný smrti – předpokládá, že domněle mrtvou Julii uloží do rodinné hrobky a on ji pak spolu s Romeem vysvobodí. Julie kapky požije při zahájení svatebního obřadu a klesá k zemi – všichni její příbuzní předpokládají, že spáchala sebevraždu.

Páté dějství

Lorenzo přichází k hrobce, ale Romeo dohodnutou schůzku nestihne, zdrží ho další spor mezi Monteky a Capulety. Jen co Lorenzo odejde, dorazí na místo konečně i Romeo. Netuší nic o podstatě Lorenzova plánu, takže považuje Julii za mrtvou a otráví se jedem, který má čirou náhodou zrovna u sebe. Julie později procitá ze strnulosti a vidí u hrobky Romeovu mrtvolu. Páchá sebevraždu podruhé, tentokrát již doopravdy – probodne se Romeovou dýkou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org